• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna dražba Ministrstva za notranje zadeve

četrtek, 21. april 2016

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije bo izvedlo javno dražbo za prodajo nepremičnin (parcelni številki 1180/2 in 1183, obe k.o. 170 Pince, bivši Mednarodni mejni prehod Pince). Javna dražba, ki je objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in policije, bo 18. maja 2016, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.