• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Razgledni stolp

Polni naziv projekta: Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Leto: 2012 - 2015
Status: končan
Vrednost gradnje: 1.741.643,37 EUR

Z izvedbo projekta se je načrtovala razširitev turistične ponudbe s postavitvijo razglednega stolpa, na Lendavske gorice pri vaškem domu, razvoj novih turističnih produktov ter usposabljanje ustreznega kadra za trženje in promocijo. S projektom želimo izboljšati turistično ponudbo na turistični cesti Lendavske gorice ter s tem spodbuditi gospodarski in turistični razvoj. 

Pridobljena infrastruktura (razgledni stolp) je javna turistična infrastruktura in kot turistični produkt vključena v ponudbo občine in širše regije. Ciljna skupina so v prvi vrsti turisti in drugi obiskovalci območja. Ciljna skupina so tudi ponudniki storitev na turistični cesti (vinotoči, izletniške kmetije, gostišča, prenočišča), prebivalci regije, nezaposleni in iskalci zaposlitve. Izvedba projekta spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, predvsem na področju turizma.

Splošni cilji projekta so predvsem:
- prispevek projekta k razvoju turizma in promociji regije;
- spodbujanje gospodarskega in turističnega razvoja;
- ohranitev in revitalizacija gospodarske dejavnosti na turistični cesti;
- povečanje prepoznavnosti in atraktivnosti turistične ceste, občine in celotne Pomurske
regije;
- bogatitev obstoječe turistične destinacije (turistična cesta);
- povezava obstoječe ponudbe z novo turistično ponudbo;
- spodbujanje razvoja turističnih produktov ter storitev, ki temeljijo na naravni dediščini; - povečanje števila obiskovalcev;

Specifični cilji projekta so:
- postavitev razglednega stolpa v goricah;
- izdelava kataloga tipskih načrtov objektov za gradnjo na tradicionalni način (blato in slama); - usposabljanje kadra za razvoj in trženje turističnih produktov;
- povečanje turistične ponudbe na turistični cesti z novimi produkti (razgledni stolp, zasnova
apartmajskega naselja, ponudba eko izdelkov);

Kronologija

2. april 2014: Argumentacija projekta Razgledni stolp v Lendavskih goricah

9. maj 2014: Predstavitev rezultatov recenzije in predlaganih sprememb - povzetek

21. maj 2014: Predstavitev recenzije in izboljšav na projektu/Marketinški načrt - povzetek

21. maj 2014: Občinski svet je na svoji redni seji soglasno sprejel spremembe in dopolnitve razvojnega projekta. Več.

5. november 2014: Objava javnega naročila

30. december 2014: Izbran je izvajalec za gradnjo razglednega stolpa. Več.

13. januar 2015: Podpis pogodbe z izvajalcem SGP Pomgrad. Več.

19. januar 2015: Pričetek izvedbe del; rušenje obstoječega objekta.

7. april 2015: Študijsko spremljanje modela BIM. Več.

julij 2015: zaključna gradbena dela na stolpu. Več.

11. avgust 2015: Izbrana upravljavec in najemnik Stolpa Vinarium. Več.

12. avgust: Predstavitev dogodkov v okviru Festivala Vinarium. Več.  

avgust: rušenje sosednjega objekta; priprava del za ureditev prometa v okolici stolpa, postavitev prometno turistične signalizacije, ureditev izogibališč.

Predstavitveni video stolpa   Animacija gradnje stolpa

2. september 2015: Slavnostna ovoritev stolpa. Več.

13. julij 2017: Poročilo o izvajanju projekta Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice v referenčnem obdobju 2015-2016 potrjeno na občinskem svetu in sprejet Načrt izvajanja projekta v obdobju 2017-2020.

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.