• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Ureditev Kidričeve ulice LK 207190

Leto: 2014 - 2015
Status: končano
Vrednost: 468.443,61 EUR z DDV

Namen: ureditev celotne komunalne infrastrukture; kanalizacije, javne razsvetljave, pločnikov, parkirišč, cest in vodovoda (vodovod se bo izvajal v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A)

Obseg del: rekonstrukcija mešanega kanalizacijskega sistema in posodobitev sistema z vgradnjo razbremenilnika; obnova cest in pločnikov; obnova oziroma izgradnja nadomestne javne ulične razsvetljave, zasnova parkirišč za približno 80 parkirnih mest ob večstanovanjskih objektih

Kronologija:

8. 10. 2014 Sestanek s stanovalci Kidričeve v zvezi z informiranjem o delih

oktober 2014: pričetek del; zapora cest

16. 7. 2015: Interni prevzem