• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNO NAROČILO: Investicijsko-vzdrževalna dela na občinskih cestah