• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNO NAROČILO: Prevozi šoloobveznih otrok v občini Lendava za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022