• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi in okoljskega poročila

Rok prijave: 
petek, 15. junij 2018

Gradivo bo javno razgrnjeno 30 dni, in sicer od 15. maja do 15. junija 2018 v prostorih Občine Lendava in na spletni strani Občine Lendava. Javna obravnava bo potekla 23. maja 2018 ob 16. uri v prostorih občine.