• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava