• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

PREDNOSTNA LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Lendava v najem