• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

RAZVOJNI KONCEPT OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2015-2025

Občina potrebuje Razvojni dokument, ki bo podlaga za sprejemanje strateških odločitev in za oblikovanje potrebnih razvojnih partnerstev. Razpoložljive analize kažejo na razvojne probleme občine, ki ne dosega slovenskega povprečja na področju demografskih kazalnikov, zaposlovanja in angažiranosti prebivalstva. To so razvojne cokle saj na drugih področjih občina beleži dobre razvojne rezultate in nadpovprečno razvojno angažiranost.