• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Splošno o gospodarstvu v Lendavi

Občina Lendava ima bogato gospodarsko tradicijo, za razvoj gospodarstva pa ima pomembno vlogo tudi geografska lega - tromeja med Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško, kar ugodno vpliva na mednarodno sodelovanje. Gospodarstvo v Lendavi obsega predelovalno industrijo, turistično in storitveno dejavnost ter kmetijstvo in vinogradništvo. 

Število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Lendava (vir: april 2014 Ajpes)

Družba z omejeno odgovornostjo - d.o.o. 260
Delniška družba - d.d. 6
Družba z neomejeno odgovornostjo - d.n.o. 2
Komanditna družba - k.d. 1
Skupaj gospodarske družbe 269
Samostojni podjetniki in obrtniki  264
Skupaj 543

Širše območje občine Lendava se srečuje z resnimi gospodarskimi in socialnimi problemi, ki se odražajo v naraščajočem številu brezposelnih, stečajih, težavah pri prestrukturiranju podjetij in v demografskih problemih. To območje je del širše pomurske regije, ki je po statističnih podatkih najslabše razvita regija v Sloveniji. 

Analiza ISSO Zlati kamen, 2014

Analiza ISSO Zlati kamen, 2015

Analiza ISSO Zlati kamen, 2016

Analiza ISSO Zlati kamen, 2017

Analiza ISSO Zlati kamen, 2018

Analiza ISSO Zlati kamen, 2019