• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Člani sveta v mandatnem obdobju 2014 - 2018:

 • Terezija Cuk, Banuta
 • Nataša Horvat, Dolgovaške gorice
 • Robert Berki, Dolga vas
 • Branko Lovrak, Lendava
 • Amalija Gergeli, Dolga vas
 • Robert Horvat, Dolga vas
 • Miha Kovačič, Dolgovaške gorice
 • Ivan Krpan, Čentiba
 • Borut Komloš, Lendava

Seje sveta

1. seja, 13. 4. 2015, vabilo

 • imenovanje predsednika sveta in namestnika
 • seznanitev z delovnim področjem sveta
 • predstavitev elaboratov za oblikovanje cen GJS varstva okolja

2. seja, 8. 9. 2015, vabilo

 • Potrditev zapisnika in sprejetih sklepov 1. seje  Sveta
 • Opredelitev do vložene peticije krajanov naselij Dolnji in Gornji Lakoš v zvezi s priključevanjem gospodinjstev na novo vodovodno omrežje
 • Razno