• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Dvojezična osnovna šola I Lendava

Je največja osnovna šola v lendavski občini. Izobraževalno delo poteka v slovenskem in madžarskem jeziku. Šola je bila zgrajena leta 1966, zato je v razvojnem načrtu občine planirana za leto 2005 celovita obnova objekta. K šoli sodijo še podružnice v Gaberju, Petišovcih in Čentibi. Pred dvajsetimi leti je šolo obiskovalo tudi do 1100 otrok, danes pa je v devetletno izobraževanje vključenih 661 osnovnošolcev. Šola izvaja veliko obšolskih dejavnosti in je ena izmed osrednjih pomembnih ustanov občine.