• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Vodstvo Občine Lendava se je sestalo s predstavniki podjetja Petrol, direktorjem področja Energetika in okolje mag. Janezom Grošljem in direktorico okoljskih rešitev mag.

Gospodarsko klima v občini Lendava je dobra, gospodarski kazalniki v preteklem letu pa najboljši po letu 2008, kar se odraža tudi v zmanjševanju brezposelnosti in večjem optimizmu za leto 2017, so ugotavljali na ponovoletnem srečanju z gospodarstveniki v Mestni hiši.

Občina Lendava z javnim pozivom vabi k oddaji predlogov za sofinanciranje upravičenih stroškov programov javnih del za leto 2017.

V uvodu javne razprave so bili prikazani rezultati analize stanja na področju celovitega urejanja prometa, ki so odraz opravljenih terenskih ogledov, intervjujev, anket, delavnic in drugih aktivnosti, ki so od maja 2016 do januarja 2017 odvijale v sklopu priprave celotne prometne strategije.