• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Občine Lendava je zaradi številnih pritožb krajanov nad nekvalitetno izvedenimi asfalterskimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na lokalni cesti na Glavni ulici v Čentibi naročila dodatni nadzor. Pri tem so bile ugotovljene nepravilnosti pri kvaliteti izvedbe del preplastitve cestišča.

Lendavo je včeraj obiskal minister za kulturo Dejan Prešiček, ki je bil tudi slavnostni govornik ob otvoritvi prenovljenih prostorov Centra Bánffy na Glavni ulici v Lendavi.

Včeraj se je župan Lendave Janez Magyar v Mestni hiši sestal z dolgoletnim dekanom Fakultete za arhitekturo mag. Petrom Gabrijelčičem in sodelavci podjetja Arhitektura d.o.o., ki pripravljajo projektno dokumentacijo za obnovo in izgradnjo kulturnega centra v starem mestnem jedru Lendave.

Dveletne meritve so potrdile predvidevanja glede nadpovprečne obremenjenosti zraka s cvetnim prahom ambrozije. Nepričakovano so bile visoke obremenitve tudi z alergenim cvetnim prahom ostalih vrst rastlin. Letni seštevek pa je bil v Lendavi skoraj dvakrat večji kot na bližnjih postajah.

Agencija za varnost prometa tudi letos vodi in koordinira nacionalno akcijo, s katero opozarjajo na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija bo potekala v sodelovanju s policijo in sicer od 15. do 28. januarja 2018, ko bodo voznike opozarjali, da telefoniranje ne sodi za volan.

sobota, 25. avgust 2018
nedelja, 31. december 2017
sobota, 9. december 2017
sreda, 6. december 2017
sobota, 28. oktober 2017
petek, 27. oktober 2017
četrtek, 26. oktober 2017
sobota, 30. september 2017
četrtek, 21. september 2017
sobota, 2. september 2017
sobota, 26. avgust 2017
petek, 25. avgust 2017