Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve oziroma shoda