Obnova in novogradnje javne razsvetljave v občini Lendava

Zaključeno
Leto 2015

Podatki o financiranju