Mesečno poročilo o plačani turistični in promocijski taksi

Pravna podlaga v občini