Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A

Kohezijski sklad
Zaključeno
Leto 2013
Leto 2015

Podatki o financiranju