Ureditev kolesarske in pešpoti v mestu Lendava

Kohezijski sklad
V teku
/

Podatki o financiranju