Priprava tople sanitarne vode s sanitarno toplotno črpalko