PREDNOSTNA LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Lendava v najem

30.10.2020 53
30.10.2020
Javni razpisi in javni natečaji
31.07.2021 do 00:00