JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi občinskega prostorske načrta Občine Lendava

04.01.2021 180
04.01.2021
Javna naznanila in razgrnitve
05.02.2021 do 00:00