JAVNO NAROČILO: Modernizacija ceste v romskem naselju Dolga vas - 2. faza

13. 9. 2023 81
13.09.2023
Javna naročila
02.10.2023 do 10:00
13.09.2023
JN005954/2023-W01
Povezava
4303-0012/2023