Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

838
Zaključeno
2021
2021