Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

266
Zaključeno
2021
2021