Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

503
Zaključeno
2021
2021