Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

359
Zaključeno
2021
2021