Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

131
Zaključeno
2021
2021