Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

Zaključeno
2021
2021