Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja v letu 2021

199
V teku
2021