Obnova vaških domov in mrliških vežic na območju občine Lendava v letu 2021

V teku
2021
2021