Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje